Nhiều trường bất ngờ tăng học phí đối với du học sinh

Sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc bức xúc vì học phí tăng, trong khi các trường cho rằng họ phải trả nhiều chi phí hơn cho nhóm này.

Theo The Korea Times, nhiều sinh viên nước ngoài tại các trường đại học ở Hàn Quốc tỏ ra bức xúc sau khi bị thu học phí cao hơn các sinh viên trong nước.

Trong khi các sinh viên cho rằng việc học phí không đi đôi với cải thiện chất lượng giáo dục, các trường lại biện minh rằng sinh viên quốc tế khiến họ phải tăng các khoản chi phí.

Theo trang web về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, các trường đại học lớn bắt đầu tăng học phí đối với sinh viên nước ngoài từ năm nay. Chẳng hạn như Đại học Kyung Hee tăng 8,8%, còn các trường đại học Sungkyunkwan, Hanyang và Yonsei tăng 5%.

Đại học Kyung Hee tăng học phí nhằm tăng thêm các lớp nói tiếng Anh và cải thiện các cơ sở sinh hoạt cho sinh viên nước ngoài. Còn Đại học Sogang có kế hoạch chi tiền nhằm xây dựng trung tâm giáo dục cho nhóm sinh viên này.

Theo: TTHQ